Çalışmalarım

Hayat Ağacı

Rektörlük Hayat Ağacı Çalışmam – 2019

Farklı bir Hayat Ağacı çalışmam

Rektörümüz Prof. Dr. Erol Özvar Seramik Çalışmasından Ötürü Öğr. Gör. Ayça Eren’e Teşekkür Etti

https://www.marmara.edu.tr/news/rektorumuz-prof-dr-erol-ozvar-seramik-calismasindan-oturu-ogr-gor-ayca-erene-tesekkur-etti