Uludağ Üniversitesi Rektörlük Girişindeki Panolarım

Genel Açıklama

13.yy da berrak yeşil sularıyla bir zamanlar tabiat harikası olan Beyşehir Gölü’ nün kıyısında dinlenirken Selçuklu Sultanı 1.Alaadin Keykubad gölün güzelliğinden etkilenerek gölün yamacına ağırlıklı olarak firuze renkli çinilerle süslü görkemli bir saray olan Kubad Abad Sarayı’nı yaptırır. Kubad Abad Sarayı üst kesimin eğitildiği ortaçağ toplumlarının kültürel faaliyetlerini en üst düzeyde yaşadıkları bir kurum gibidir. Dillere destan sekiz kollu yıldız biçimli çinilerinde Anadolu Selçuklu Sanatı yaşantısı ve insan tasvirleri hakkında bilgi vermektedir. Bu çinilerin çoğunda ağırlıklı olarak “Türk oturuşu” olarak anılan bağdaş kurup oturmuş sultan ve saraylıların tasvirlerine yer verilmiştir. Bazılarında sultanın bahçesi olan Has Bahçe’ye ait av hayvanları ve sembolik anlamlar taşıyan sitilize bitki motifleri yer almaktadır. Kubad Abad Sarayı Çinileri Selçuklu simgeler dünyasını yansıtan bir masal atmosferi oluşturmaktadır. Nereden geldiğimizin irdelenmesi açısından değerli olan Anadolu Selçuklu Sanatı kültür mirasımıza ait figürler Kubad Abad sarayı Çinileri’nden esinlenerek post modern olarak bilinen yöntemle SON BALIK ve HAS BAHÇE adlı panolarda yeniden yorumlanmıştır.

SON BALIK: İlk bakışta balığa sarılmış bir kadın rölyefi olan ‘Son Balık’ panosu Kubad Abad Sarayı Çinileri’nden yorumlanmış olan Kubad Abad Saraylısını konu almaktadır. Balık figürü sayısız yumurtaları sebebiyle bolluk, bereket simgesidir. Çinilerdeki balıklar Beyşehir Gölü’nün bereketli balıklarıdır. Geçmişten günümüze gönderme yapan Kubad Abad Saraylısı eskiden tanıdığı görkemli balıkların hayalini kurarken, artık eski güzelliğini kaybetmiş ,suları çekilmiş olan Beyşehir Gölü’nün son balığına sıkıca sarılmış günümüzde küresel ısınmanın doğa üzerindeki tahribatlarına gönderme yaparken son balık arkadaşını sevgi ve hüzünle kucaklıyor. Nereden nereye der gibi..

HAS BAHÇE: Saraya ait , sultanın bahçesi olan Has Bahçe’de yaşayan bir çok hayvan ve bitki türüne ilaveten saray çinilerinde bu bahçeye ait olduğu farz edilen mitolojik varlıklara da yer verilmiştir. Kubad Abad Saraylısının sağ ve sol göğsünü temsilen sarıldığı balıklar doğurganlığına ve bereketine gönderme yapmaktadır. Kubad Abad Saraylısının hamile bir kadının karnını tuttuğu gibi karnında tuttuğu nar ,çatlaklarından taşan nar taneleriyle doğurganlığı ve bereketi simgelemektedir. Haşhaş sonsuz yaşamı ve cenneti ,şahin ise Has Bahçe’nin kadrosunu simgelemektedir.
 
Toplam Ziyaretçi: 41869